המדריך המקיף לניהול ועד הבית

בישראל ישנם עשרות אלפי בניינים משותפים. רובם הגדול של בניינים אלו מנוהלים באמצעות ועד בית משותף הנבחר על ידי דיירי הבניינים. אבל רבים בקרב ועדי הבתים-אינם יודעים ומודעים דיים לדרכי הניהול הטובות והיעילות ביותר הנמצאות כיום בתחום. 

לנהל לבד את הועד בית

ניהול ועד בית, ידוע גם כניהול בתים משותפים מצריך ידע מקצועי טוב, המבוסס בין השאר על הכרתם הראויה של חוקים שונים, ודרכי התמודדות באופן הניהול הראוי.
על מנת להבין את הכללים הנכונים בנושא ניהול ועד בית כמו גם ניהול בתים משותפים צריך ראשית כל להכיר את החוקים שמדינת ישראל קבעה בנושא.
החוק הראשון שמקורו הוא מחוק המקרקעין אומר כי בית משותף הוא נכס שבו יש שתי דירות ויותר, ואשר נרשם בפנקס הבתים המשותפים.
הבחירות לועד הבית נעשות ומתנהלות באמצעות אספה כללית של הדיירים. האספה חייבת להתכנס מספר פעמים בשנה ( בדרך כלל 3-4 פעמים) ועל פי חוק עליה להתכנס פעם בשנה.
אספת הדיירים צריכה לקבוע באמצעות הצבעה מי הם נבחרי הועד, ואת אופן ניהול ועד הבית.
הודעה על אספת הדיירים תינתן חמישה ימים לפני מועדה וחייבים ליטול בה חלק לפחות מחצית מבעלי הדירות על מנת שיהיה תוקף להחלטותיהם.
באספת הדיירים יוחלטו החלטות לגבי נושאים כמו: סכום הגביה החודשי מהדיירים ואופן גבייתו, קביעת הוצאות שוטפות ותקרתם ( נקיון, גינון, ביטוח, תיקונים שוטפים, אחזקת מעלית, פחי אשפה, וכו'), אישורי חשבונות שונים.
לחץ כאן להמשך המדריך המקיף לניהול ועד בית  


חפש בבלוג זה